Korsvoll fotball yngres søker sportslig leder i 100% stilling fra 01.01.2019

Sportslig leder har det overordnede ansvar for å planlegge gjennomføringen av KFYs sportslige aktiviteter på en måte som optimaliserer både lags- og individsutviklingen til klubbens aldersbestemte fotballspillere. Under dette ligger blant annet ansvar for gjennomføring av sportslige aspekter ved den pågående kvalitetsklubb-prosessen, planlegging og gjennomføring av Korsvollakademiet, oppfølging av trenere i barnefotballen, ansettelse og oppfølging av trenere i ungdomsfotballen og for å forestå den årlige revisjonen av sportslig plan i samråd med styret. Stillingen er 100%, men innbefatter da trenerrolle for enkelte av Korsvolls ungdomslag. 


KFYs målsetninger for de neste årene gjør at følgende punkter vil ha spesielt fokus i Sportslig leders arbeid

- tett tilstedeværelse på akademi, også som trener/veileder på økter. 

- arbeid som trenerveileder i både barne- og ungdomsfotballen.

- forberedende arbeid mtp etablering av juniorlag på jentesiden.

- innføring av individuelle spillerutviklingsplaner.

- senkning av terskelen mellom aldersbestemt fotball og seniorfotballen i klubben, gjennom bedre tilpasset treningstilbud for junior- og andre sene ungdomsfotball-lag, med lagtreneroppgave i tilknytning til dette. 

Kvalifikasjoner og ambisjoner innen ovennevnte punkter vil være viktig ved ansettelsen. I tillegg vil personlig egnethet vektlegges. 


Stillingen er definert som en midlertidig stilling med kontraktsperiode på to år. 

Spørsmål kan rettes per tlf til 93254692, etter kl 17 på hverdager, eller per mail til soknad@korsvollfotball.no

Søknad kan sendes per email til soknad@korsvollfotball.no, eller per post til Korsvoll I.L. Postboks 15 Kringsjå, 0807, Oslo 

Søknadsfrist 03.10.18. 


Levert av IdrettenOnline