Korsvoll håndball søker engasjert trener til sin store J2007-gruppe

Postet av Korsvoll IL - Håndball den 21. Jun 2020

Korsvoll IL håndball søker hovedtrener til jenter født 2007. 

Du må ha et ønske og et engasjement til å ville videreutvikle denne store og positive jentegjengen med over 30 spillere. Du må kunne se hver enkelt spiller og løfte dem frem slik at de opplever mestring både på trening og kamp. Vi ønsker en trener som i tillegg til å utvikle håndballferdighetene er opptatt av å bygge team og ha fokus på det sosiale. Det skal være morsomt å komme på trening.

Kvalifikasjoner til deg som trener:

 •          Har erfaring fra barne-/ungdomshåndball
 •          Er faglig sterk 
 •          Har evne til å utvikle hver enkelt spiller
 •          Er bestemt og handlekraftig
 •          Har gode kommunikasjonsferdigheter
 •          Er samarbeidsvillig og liker å jobbe i team
 •          Er sulten på utvikling, både på egne og lagets vegne

Støtteapparatet utgjøres av en engasjert og aktiv foreldregruppe som kan bidra som lagledere når kampene kolliderer. Laget har også en eldre spiller i klubben som trener.

3 lag påmeldt i regionserien og 1 lag med i temaserien kommende sesong. 

Tiltredelse: Ca. 15.8.2020. Lønn etter avtale.

Lokalisering: Korsvoll J2007 trener i Nydalen idrettshallen, i Kringsjåhallen og/eller på NIH.

Arbeidstid: Kveldstid 3 dager i uken. Det vil også bli helgearbeid i forbindelse med kamper og cuper. 

Kurs: Vi ønsker å videreutvikle våre trenere og tilbyr både interne og eksterne trenerkurs.


Korsvoll IL er en breddeklubb på Korsvoll i Oslo. Korsvoll IL har fokus på å beholde flest mulig lengst mulig i idretten, og der verdiene samhold, inkludering, engasjement og opplevelser står sentralt.


Er du den allsidige og motiverte treneren vi er på jakt etter så nøl ikke, ta kontakt med styreleder Anne-Lise Hektoen; korsvollil@ronhandball.no for mer informasjon, eller på telefonnummer 93067170. 


0 Kommentar

Trening innendørs og utendørs i grupper på maks 20

Postet av Korsvoll IL - Håndball den 14. Mai 2020Sist oppdatert 1. juni 2020


Det er fra 11. mai åpnet for trening i grupper på maks 20 personer med 1 m avstand både utendørs og innendørs. Det er lov å kaste ball sammen igjen, vi kan skyte på mål og målvakten kan endelig få trene med skudd på seg - men bare HVIS håndhygiene utføres ved starten og avslutningen av økten og alt felles utstyr vaskes/desinfiseres før og etter bruk. 

Fra 1. juni kan barn og ungdom trene tilnærmet normalt, under forutsetning av at man overholder retningslinjer og anbefalingene om gruppestørrelse på maksimalt 20 personer og faste grupper.

Se retningslinjene fra håndballforbundet for flere detaljer.


Se under for lokale retningslinjer for Kringsjåhallen og NIH. 


Viktig at vi alltid forholder oss til FHI og NHFs håndhygieneregler før, under og etter treningen.

 

Personer som ikke får delta på treninger er:

•    Personer som er smittet av korona, sitter i karantene eller som har symptomer på luftveisinfeksjon, som feber, sår hals, rennende nese, hoste eller nedsatt allmenntilstand.

•    Personer som ikke følger de instruksjoner idrettslaget og håndballforbundet gir for utøvelse av aktiviteten.


Retninglinjer fra håndballforbundet: https://www.handball.no/nyheter/2020/05/handballens-egen-veileder-for-smittevern/

Veilder fra FHI: https://www.fhi.no/nyheter/2020/veileder-for-idrett/


Retningslinjer Kringsjåhallen, treningsgruppens ansvar:

 • Laget møter opp til høyre utenfor hovedinngangen/hallvaktkontoret ferdig skiftet.
 • Alle som skal inn i hallen skal vaske hender med desinfiserende middel før de går inn i hallen.
 • Smittevernansvarlig registrere seg og trener hos hallvakten.
 • Gruppen slippes inn fem minutter etter oppsatt treningsstart. Treningene må avsluttes fem minutter før oppsatt tid. Dette er for å rekke å få alle utøvere ut, vaske over flater, og slippe inn neste gruppe. Alle grupper må følgelig gi ti minutter av oppsatt treningstid.
 • Ingen går inn i anlegget før hallvakten har gitt beskjed om at det er klart. Gruppen skal gå samlet inn i hallen etter at forrige gruppe har kommet ut.
 • Føre oppmøteprotokoll for treningsgruppen på en slik måte at det er mulig å drive smittesporing ved behov. Husk å føre opp både utøvere, trenere og lagledere/«hjelpere».
 • Hver treningsgruppe skal ha en voksen person (over 18 år) tilstede som er ansvarlig for å lede aktiviteten.
 • Hver treningsgruppe skal i tillegg ha en smittevernansvarlig (over 18 år) som påser at samtlige av de nevnte retningslinjene følges.
 • Sørge for å ha tilstrekkelig med desinfiseringsmiddel til eget bruk (til bruk på hender, utstyr osv.).
 • Gruppen skal være ute av anlegget senest fem minutter etter oppsatt treningsslutt.
 • Toalett og garderober er stengt.
 • Hallen er låst mens lagene trener. Bare spillere, trenere og smittevernansvarlig får komme inn.

Alle lag har fått tilbud om å få hånddesinfeksjon fra klubben. På Korsvolls klubbrom i Kringsjåhallen er det utstyrssprit, ekstra såpe, engangshansker, engangskluter mm.


Retningslinjer fra NIH:

For sikker leie på Norges idrettshøgskole ber vi om at du som leietager merker deg følgende:

  • Husk å sette dere inn i informasjon vedrørende Covid-19 på våre nettsider
  • Navn på smittevernsansvarlig må meldes inn i forkant av oppmøte. Send navn på trenere og smitteveransvarlig til alh@teleplan.no eller legg in selv i regneark delt med NIHs vakttjeneste
  • Leietager må selv ha oversikt over alle personer i sine grupper (maks 20 personer) og oppbevare listene (for eventuell senere smittesporing)
  • Ring ved ankomst for å slippes inn (tlf. 23 26 20 00)
  • Ankomst skjer via hovedinngang. Merk at flere grupper kan komme samtidig og husk 1 meter avstand
  • Alle grupper må benytte (medbragt/egen) antibac før inngang
  • Alle grupper slippes inn samlet
  • Utgang vil skje oppe (gjelder leietager idrettshall)
  • I hallen vil vakttjenesten desinfisere kontaktflater mellom hver gruppe
  • Toaletter vil være stengt men kan åpnes for bruk i særskilte tilfeller
  • Garderober vil være stengt. Alle må komme ferdig skiftet til trening
  • Vakt vil være tilstede i hall hele tiden – foroppfølging av avstand og antall per gruppe
  • Alle må ta med drikkevann selv
  • Alle må ha med løst utstyr selv
  • Dersom regelverk ikke følges vil vi måtte utestenge leietager for videre leie i perioden
0 Kommentar

Utendørs trening i smågrupper under Koronapandemien

Postet av Korsvoll IL - Håndball den 21. Apr 2020

 Sist oppdatert 22.04.2020


Vi følger retningslinjene til Norges håndballforbund  https://www.handball.no/nyheter/2020/04/handballtrening-i-disse-koronatider/ og må ellers holde oss oppdatert mht. gjeldende smittevernregler.

 

Viktig at vi alltid forholder oss til FHIs håndhygieneregler før, under og etter treningen.

 

Personer som ikke får delta på treninger er:

•    Personer som er smittet av korona, sitter i karantene eller som har symptomer på luftveisinfeksjon, som feber, sår hals, rennende nese, hoste eller nedsatt allmenntilstand.

•    Personer som ikke følger de instruksjoner idrettslaget gir for utøvelse av aktiviteten.


Før trening

 

 • Gruppene skal deles inn i god tid før økten starter. Vi oppfordrer til at gruppene er satt sammen slik at de som er sammen til "vanlig" nå i Koronaperioden også er sammen på trening så langt dette lar seg gjøre.  

          Gruppene skal i størst mulig grad være de samme fra trening til trening.

 • En gruppe består av 4 spillere og en voksen
 • Alle voksne møter opp i god tid (15 minutter før) og står utenfor banen/treningsområdet med god avstand til hverandre slik at når spillerne ankommer kan de gå rett til sin gruppe. Pass på at spillerne holder avstanden når de møter opp, minst 2 meter. 
 • Vi bruker ikke felles utstyr med andre årganger, grupper eller spillere.
 • Evt. utstyr som skal benyttes skal vaskes før økten. Det er kun voksne som har lov til å berøre utstyr med hendene og man skal vaske/desinfisere hendene grundig før og etter man berører utstyr. 
 • Har man en hovedtrener skal denne til enhver tid holde 5 meters avstand til samtlige. 
 • Hvis man har sykdomstegn skal man ikke møte på trening, dette gjelder både voksne og barn.  

 

Under trening

 

Viktig å forholde seg til FHIs håndhygieneregler gjennom treningen.


 • Ingen barn skal berøre noe utstyr med hendene. 
 • Kun voksne skal håndtere utstyr med hendene. Ved håndtering av utstyr, skal hender desinfiseres i etterkant, med god gjennomgang av alle håndens flater. Ved behov desinfiser hendene på nytt i forkant av berøring av utstyr. 
 • Hvis man kjører stasjoner med rotasjon hvor de voksne blir stående skal disse voksne til enhver tid holde minst 5 meters avstand til gruppene. 
 • Voksne skal holde tilstrekkelig avstand til barna under treningen.  For gruppen de følger gjelder 2-metersregelen. Om de ikke følger en gruppe gjennom selve treningen, men har ansvar for et område skal avstanden til barna alltid være større, og minimum 5 meter.  
 • Hvis trenere/instruktører som ikke er en del av 5-ergruppen skal illustrere noe skal også avstanden være større enn 5 meter.  
 • Utstyr skal ikke berøre hode eller hender og spillerne skal ikke være i fysisk kontakt med hverandre. 
 • Det skal alltid være minimum 2 meters avstand mellom spillerne til enhver tid. 
 • All form for spill er forbudt. 
 • Drikkeflasker skal ligge i sekk/bag utenfor treningsområdet.
 • Hvis noen skader seg er det kun den voksne på den gruppa som kan gå bort til spilleren.

 

Etter trening 

 

 • Gruppene går raskt av treningsområdet og spillerne går umiddelbart hjem etter trening. 
 • De voksne samler inn utstyr. Når utstyr skal samles etter trening desinfiseres hender i forkant og etterkant av at utstyret er samlet. 
 • Når man kommer hjem; vask hender, dusj og skift klær.

 

Oppfordringer til foreldrene

 

 • Foreldre må snakke med sine barn/ungdom i forkant av treningen, slik at de er innforstått med reglene: Vaske hender rett i forkant av at de drar på trening, vite hvem de skal være i gruppe med og oppsøke denne gruppen med en gang de kommer til treningsområdet, kun være sammen med de i sin gruppe til de forlater treningen, holde minst 2 meter avstand innad i gruppen, ikke berøre utstyr under trening, ved slutten av treningen gå med sin gruppe til den voksne som fulgte dem inn på banen/området, dra rett hjem etter trening og der vaske hender og skifte. 
 • Spillerne skal også oppfordres til å ta kontakt med voksne hvis de må vaske hendene underveis. 
 • For yngre barn kan det være fint om man blir fulgt til treningen av en voksen. Ungdom oppfordres til å komme alene til trening, evt. kun ta følge med personer de skal være i gruppe med, da med god avstand. 
 • Det oppfordres til å benytte alternativer til kollektivtransport til og fra treningen.

0 Kommentar

Korsvoll håndball avlyser fra 11. mars all aktivitet på ubestemt tid

Postet av Korsvoll IL - Håndball den 11. Mar 2020

Korsvoll håndball velger nå å avlyse alle treninger fra og med i dag 11. mars og på ubestemt tid. Bakgrunnen for avgjørelsen er et forebyggende tiltak mot Koronaviruset som sprer seg i Norge om dagen. 

Norges håndballforbund har fra og med torsdag 12. mars avlyst all kampaktivitet med unntak av elite, 1. og 2. divisjon. https://www.handball.no/nyheter/2020/03/all-regional-kampaktivitet-avlyses/

Oslo kommune har også stengt alle kommunale idrettsanlegg og utlån på skolene, informasjon fra kommunen finner dere her: https://www.oslo.kommune.no/koronavirus/

Oppdatert informasjon fra håndballforbundet finner dere her: https://www.handball.no/nyheter/2020/03/oppdatert-koronainfo/ 

Oppdatert informasjon fra Norges Idrettsforbund finner dere her: https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/viktig-informasjon-vedrorende-koronavirus/


0 Kommentar

Digitalt årsmøte i Korsvoll håndball onsdag 29. april kl 20:00

Postet av Korsvoll IL - Håndball den 13. Feb 2020

  


Oppdatert 21. april 2020: Årsmøte i Korsvoll håndball skulle vært avholdt 16. mars, men møtet ble pga. Koronapandemien utsatt på ubestemt tid. Det er nå åpnet opp for å gjennomføre årsmøter digitalt og vi kaller derfor inn til møte i Teams:Korsvoll IL Håndball innkaller til

ÅRSMØTE

i Teams

onsdag 29. april 2020 klokken 20.00


Dagsorden:

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 2. Valg av referent og 2 personer til å undertegne protokollen
 3. Referat fra årsmøtet 5. mars 2019
 4. Beretning for 2019
 5. Regnskap for 2019
 6. Budsjett for 2020
 7. Innkomne forslag
 8. Valg


Eventuelle saker som ønskes på agendaen må sendes til styret pr. epost til korsvollil@ronhandball.no innen 2. mars 2020. Møtet er kunngjort ved e-post, på korsvollil.no og ved oppslag i nærmiljøet.

Beretningen vil være tilgjengelig på korsvollil.no fom. mandag 9. mars 2020.

Styret håper at håndballens medlemmer vil delta og dermed bidra til å opprettholde en aktiv håndballgruppe i Korsvoll IL.


For å delta må man ha PC, nettbrett eller smarttelefon med internettilgang. Link til Teams-møtet er sendt ut til alle medlemmer via Min Idrett og Spond. 

Vi anbefaler å koble seg til møtet i god tid før kl. 20, møtet er åpent fra kl 19:45 og vi starter presis.

Når du har kommet i møte må du slå av mikrofon og kamera. Skal du har ordet underveis i møtet kan du skrive navnet ditt i meldingschatten og når du får ordet skru på mikrofon og kamera.


Med vennlig hilsen

Styret i Korsvoll håndball


Referat 2019.pdf

Korsvoll håndball - Årsberetning 2019.pdf

Regnskap 2019 og budsjett 2020.pdf

Valg 2020.pdf


0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline