Innkalling til årlig møte i Korsvoll IL Håndball

Postet av Korsvoll IL - Håndball den 9. Feb 2024

 


Korsvoll IL Håndball innkaller til

ÅRLIG MØTE

onsdag 13. mars 2024 klokken 20.00

i forsamlingssalen i Korsvoll Flerbrukshall


Dagsorden:

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 2. Valg av referent og 2 personer til å undertegne protokollen
 3. Referat fra årlig møte 8. mars 2023
 4. Beretning for 2023
 5. Regnskap for 2023
 6. Budsjett for 2024
  1. Treningsavgifter
 7. Innkomne forslag
  1. Oppdatert strategi og ny visjon
  2. Felles innkjøp av baller til sesongen 24/25
 8. Valg - kandidater til styret i 2024, velges formelt på klubbens årsmøte 19. mars


Eventuelle saker som ønskes på agendaen må sendes til styret pr. e-post til korsvollil@ronhandball.no innen 5. mars 2024. Møtet er kunngjort via Spond og på korsvollil.no.

Beretningen og øvrige dokument vil være tilgjengelig på korsvollil.no fom. onsdag 6. mars 2024.

Styret håper at håndballens medlemmer vil delta og dermed bidra til å opprettholde en aktiv håndballgruppe i Korsvoll IL.


Med vennlig hilsen

Styret i Korsvoll håndball


Korsvoll håndball aktivitetsrapport 2023.pdf

Regnskap 2023 og budsjett 2024 Korsvoll håndball.pdf (foreløpig før revisjon av ekstern revisor)

Forslag til treningsavgifter 2024.pdf

Forslag fra Sportslig Utvalg.pdf

Forslag - Felles innkjøp av baller.pdf

Korsvoll håndball - Valg 2024.pdf
Årsmøte i Korsvoll IL Håndball 8. mars 2023

Postet av Korsvoll IL - Håndball den 22. Feb 2023

 


Korsvoll IL Håndball innkaller til

ÅRSMØTE

onsdag 8. mars 2023 klokken 20.00

i Korsvoll Flerbrukshall


Dagsorden:

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 2. Valg av referent og 2 personer til å undertegne protokollen
 3. Referat fra årsmøtet 2. mars 2022
 4. Beretning for 2022
 5. Regnskap for 2022
 6. Budsjett for 2023
 7. Innkomne forslag
 8. Valg


Eventuelle saker som ønskes på agendaen må sendes til styret pr. e-post til korsvollil@ronhandball.no innen 1. mars 2023. Møtet er kunngjort via Spond og på korsvollil.no.

Beretningen vil være tilgjengelig på korsvollil.no fom. onsdag 1. mars 2023.

Styret håper at håndballens medlemmer vil delta og dermed bidra til å opprettholde en aktiv håndballgruppe i Korsvoll IL.


Med vennlig hilsen

Styret i Korsvoll håndball

Korsvoll håndball - Referat fra årsmøte 2022.pdf

Korsvoll håndball - Årsberetning 2022.pdf

Regnskap og budsjett Korsvoll håndball 2022-2023.pdf

Korsvoll håndball - Valg 2023.pdfÅrsmøte i Korsvoll IL Håndball 2. mars 2022

Postet av Korsvoll IL - Håndball den 14. Feb 2022

 


Korsvoll IL Håndball innkaller til

ÅRSMØTE

i Teams

onsdag 2. mars 2022 klokken 20.00


Dagsorden:

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 2. Valg av referent og 2 personer til å undertegne protokollen
 3. Referat fra årsmøtet 3. mars 2021
 4. Beretning for 2021
 5. Regnskap for 2021
 6. Budsjett for 2022
 7. Sportslig strategi 2022-2025
 8. Innkomne forslag
 9. Valg


Eventuelle saker som ønskes på agendaen må sendes til styret pr. e-post til korsvollil@ronhandball.no innen 23. februar 2022. Møtet er kunngjort via Spond og på korsvollil.no.

Beretningen vil være tilgjengelig på korsvollil.no fom. onsdag 23. februar 2022.

Styret håper at håndballens medlemmer vil delta og dermed bidra til å opprettholde en aktiv håndballgruppe i Korsvoll IL.


Link til Teams-møtet blir sendt ut til alle medlemmer via Min Idrett og Spond. 


Med vennlig hilsen

Styret i Korsvoll håndball

Korsvoll håndball - Referat 2021.pdf

Korsvoll håndball - Årsberetning 2021.pdf

Regnskap og budsjett Korsvoll håndball 2021-2022.pdf

Overordnet strategi Korsvoll IL Håndball 2022-2025.pdf

Normtall_Korsvoll IL Håndball.pdf

Korsvoll håndball - Valg 2022.pdf
Årsmøte i Korsvoll håndball 3. mars 2021

Postet av Korsvoll IL - Håndball den 3. Feb 2021

 


Korsvoll IL Håndball innkaller til

ÅRSMØTE

i Teams

onsdag 3. mars 2021 klokken 20.00


Dagsorden:

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 2. Valg av referent og 2 personer til å undertegne protokollen
 3. Referat fra årsmøtet 29. april 2020
 4. Beretning for 2020
 5. Regnskap for 2020
 6. Budsjett for 2021
 7. Innkomne forslag
 8. Valg


Eventuelle saker som ønskes på agendaen må sendes til styret pr. epost til korsvollil@ronhandball.no innen 24. februar 2021. Møtet er kunngjort via Spond, på korsvollil.no og ved oppslag i nærmiljøet.

Beretningen vil være tilgjengelig på korsvollil.no fom. onsdag 24. februar 2021.

Styret håper at håndballens medlemmer vil delta og dermed bidra til å opprettholde en aktiv håndballgruppe i Korsvoll IL.


For å delta må man ha PC, nettbrett eller smarttelefon med internettilgang. Link til Teams-møtet blir sendt ut til alle medlemmer via Min Idrett og Spond. 

Vi anbefaler å koble seg til møtet i god tid før kl. 20, møtet er åpent fra kl 19:45 og vi starter presis.

Når du har kommet i møte må du slå av mikrofon og kamera. Skal du har ordet underveis i møtet kan du skrive navnet ditt i meldingschatten og når du får ordet skru på mikrofon og kamera.


Med vennlig hilsen

Styret i Korsvoll håndball

Korsvoll håndball - Referat 2020.pdf

Korsvoll håndball - Årsberetning 2020.pdf

Korsvoll håndball - Regnskap 2020 og Budsjett 2021.pdf

Korsvoll håndball - Valg 2021.pdfDigitalt årsmøte i Korsvoll håndball onsdag 29. april kl 20:00

Postet av Korsvoll IL - Håndball den 13. Feb 2020

  


Oppdatert 21. april 2020: Årsmøte i Korsvoll håndball skulle vært avholdt 16. mars, men møtet ble pga. Koronapandemien utsatt på ubestemt tid. Det er nå åpnet opp for å gjennomføre årsmøter digitalt og vi kaller derfor inn til møte i Teams:Korsvoll IL Håndball innkaller til

ÅRSMØTE

i Teams

onsdag 29. april 2020 klokken 20.00


Dagsorden:

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 2. Valg av referent og 2 personer til å undertegne protokollen
 3. Referat fra årsmøtet 5. mars 2019
 4. Beretning for 2019
 5. Regnskap for 2019
 6. Budsjett for 2020
 7. Innkomne forslag
 8. Valg


Eventuelle saker som ønskes på agendaen må sendes til styret pr. epost til korsvollil@ronhandball.no innen 2. mars 2020. Møtet er kunngjort ved e-post, på korsvollil.no og ved oppslag i nærmiljøet.

Beretningen vil være tilgjengelig på korsvollil.no fom. mandag 9. mars 2020.

Styret håper at håndballens medlemmer vil delta og dermed bidra til å opprettholde en aktiv håndballgruppe i Korsvoll IL.


For å delta må man ha PC, nettbrett eller smarttelefon med internettilgang. Link til Teams-møtet er sendt ut til alle medlemmer via Min Idrett og Spond. 

Vi anbefaler å koble seg til møtet i god tid før kl. 20, møtet er åpent fra kl 19:45 og vi starter presis.

Når du har kommet i møte må du slå av mikrofon og kamera. Skal du har ordet underveis i møtet kan du skrive navnet ditt i meldingschatten og når du får ordet skru på mikrofon og kamera.


Med vennlig hilsen

Styret i Korsvoll håndball


Referat 2019.pdf

Korsvoll håndball - Årsberetning 2019.pdf

Regnskap 2019 og budsjett 2020.pdf

Valg 2020.pdf