Årsmøte i Korsvoll håndball mandag 16. mars kl. 20:00 er utsatt på ubestemt tid

Postet av Korsvoll IL - Håndball den 13. Feb 2020

  


Korsvoll IL Håndball innkaller til

ÅRSMØTE

på Korsvollhuset i Langåsveien 18

XXdag YY. april/mai 2020 klokken 20.00


Dagsorden:

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 2. Valg av referent og 2 personer til å undertegne protokollen
 3. Referat fra årsmøtet 5. mars 2019
 4. Beretning for 2019
 5. Regnskap for 2019
 6. Budsjett for 2020
 7. Innkomne forslag
 8. Valg


Eventuelle saker som ønskes på agendaen må sendes til styret pr. epost til korsvollil@ronhandball.no innen 2. mars 2020. Møtet er kunngjort ved e-post, på korsvollil.no og ved oppslag i nærmiljøet.

Beretningen vil være tilgjengelig på korsvollil.no fom. mandag 9. mars 2020.

Styret håper at håndballens medlemmer vil delta og dermed bidra til å opprettholde en aktiv håndballgruppe i Korsvoll IL.


Med vennlig hilsen

Styret i Korsvoll håndball


Korsvoll håndball - Årsberetning 2019.pdf


0 Kommentar

Årsmøte i Korsvoll håndball

Postet av Korsvoll IL - Håndball den 6. Feb 2019

   


Korsvoll IL Håndball innkaller til

ÅRSMØTE

på Korsvollhuset i Langåsveien 18

tirsdag 5. mars 2019 klokken 20.00


Dagsorden:

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 2. Valg av referent og 2 personer til å undertegne protokollen
 3. Referat fra årsmøtet 7. mars 2018
 4. Beretning for 2018
 5. Regnskap for 2018
 6. Budsjett for 2019
 7. Innkomne forslag
 8. Valg


Forslag til årsmøtet må sendes til styret pr. epost til korsvollil@ronhandball.no innen 19. februar 2019. Møtet er kunngjort ved e-post, på korsvollil.no og ved oppslag i nærmiljøet.

Beretningen vil være tilgjengelig på korsvollil.no fom. tirsdag 26. februar 2019.

Styret håper at håndballens medlemmer vil delta og dermed bidra til å opprettholde en aktiv håndballgruppe i Korsvoll IL.


Med vennlig hilsen

Styret i Korsvoll håndball


Korsvoll håndball - Årsmøteprotokoll 2018 signert.pdf

Korsvoll håndball - Årsberetning 2018.pdf

Korsvoll håndball - regnskap 2018 og budsjett 2019.pdf

Korsvoll håndball - Valg 2019.pdf


0 Kommentar

Årsmøte i Korsvoll håndball

Postet av Korsvoll IL - Håndball den 2. Feb 2018

   


Korsvoll IL Håndball innkaller til

ÅRSMØTE

på Korsvollhuset i Langåsveien 18

onsdag 7. mars 2018 klokken 20.00


Dagsorden:

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 2. Valg av referent og 2 personer til å undertegne protokollen
 3. Referat fra årsmøtet 14. mars 2017
 4. Beretning for 2017
 5. Regnskap for 2017
 6. Budsjett for 2018
 7. Innkomne forslag
 8. Valg


Forslag til årsmøtet må sendes til styret pr. epost til korsvollil@ronhandball.no innen 21. februar 2018. Møtet er kunngjort ved e-post, på korsvollil.no og ved oppslag i nærmiljøet.

Beretningen vil være tilgjengelig på korsvollil.no fom. onsdag 28. februar 2018.

Styret håper at håndballens medlemmer vil delta og dermed bidra til å opprettholde en aktiv håndballgruppe i Korsvoll IL.


Med vennlig hilsen

Styret i Korsvoll håndball


Referat – årsmøte Korsvoll håndball 14.03.2017 signert.pdf

Årsberetning 2017 Korsvoll håndball.pdf


0 Kommentar

Årsmøte i Korsvoll håndball

Postet av Korsvoll IL - Håndball den 21. Feb 2017

Korsvoll IL Håndball innkaller til

ÅRSMØTE

på Korsvollhuset

Tirsdag 14. mars 2017 klokken 20.00


Dagsorden:

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 2. Valg av referent og 2 personer til å undertegne protokollen
 3. Referat fra årsmøtet 8. mars 2016
 4. Beretning for 2016
 5. Regnskap for 2016
 6. Budsjett for 2017
 7. Innkomne forslag
 8. Valg

Forslag til årsmøtet må sendes til styret pr. epost til korsvollil@ronhandball.no innen 3. mars 2017. Møtet er kunngjort ved e-post, på korsvollil.no og ved oppslag i nærmiljøet.

Beretningen vil være tilgjengelig på korsvollil.no fom. tirsdag 7. mars 2017.

Styret håper at håndballens medlemmer vil delta og bidra til å opprettholde en aktiv håndballgruppe i Korsvoll IL.


Med vennlig hilsen

Styret i Korsvoll håndball


Referat – årsmøte Korsvoll håndball 08.03.2016 signert.pdf

Årsberetning 2016 Korsvoll håndball.pdf

Håndball økonomi - resultat 2016 og budsjett 2017.pdf

Valg 2017.pdf


0 Kommentar

Årsmøte i Korsvoll håndball

Postet av Korsvoll IL - Håndball den 7. Feb 2016

Korsvoll IL Håndball innkaller til

ÅRSMØTE

på Korsvollhuset

Tirsdag 8. mars 2016 klokken 19.00


Dagsorden:

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 2. Valg av referent og 2 personer til å undertegne protokollen
 3. Referat fra årsmøtet 10. februar 2015
 4. Beretning for 2015
 5. Regnskap for 2015
 6. Budsjett for 2016
 7. Innkomne forslag
 8. Valg


Forslag til årsmøtet må sendes til styret pr. epost til korsvollil@ronhandball.no innen 23. februar 2016. Møtet er kunngjort ved e-post, på korsvollil.no og ved oppslag i nærmiljøet.

Beretningen vil være tilgjengelig på korsvollil.no fom. tirsdag 1. mars 2016.

Styret håper at håndballens medlemmer vil delta og bidra til å opprettholde en aktiv håndballgruppe i Korsvoll IL.


Med vennlig hilsen

Styret i Korsvoll håndball


Sakspapirer:

Referat – årsmøte Korsvoll håndball 10.2.2015 signert.pdf

Årsberetning 2015 Korsvoll håndball.pdf

Resultat 2015 og budsjett 2016.pdf

Ingen innkomne forslag

Valg 2016.pdf


0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline