Ekstratrening gutter 12-14 og jenter 14-16

Klubben har et tilbud om ekstratrening for spillere i gruppene G12-14 og J14-16 som ønsker et treningstilbud utover treninger med eget lag. Tilbudet være for de spillerne som utmerker seg mest i forhold til holdninger, som har et sterkt ønske om å bli bedre i fotball, og som gjennom det har vist god ferdighetsmessig utvikling. Aktuelle kandidater vil bli kontaktet individuelt av sin trener. Treningene vil bli ledet av en av klubbens mest erfarne trenere, og det i kombinasjon med en motivert spillergruppe vil medføre at det alltid vil bli god kvalitet på treningene. Spillerne vil bli satt store krav til, og det skal være en fin utfordring å være på disse treningene.

Vi legger opp til 2 treningsgrupper, hvor hver gruppe har én trening i uken i tidsrommet 18. april - 22. juni. Gruppene vil være gutter 12-14 år og jenter 14-16. Det legges opp til 15-20 spillere pr. treningsgruppe.

Treningstidene for gruppene vil være:
J14-16: tirsdag 16:00-17:30
G12-14: torsdag 16:00-17:30


Som for KA, vil det faktureres en egen avgift for dette tilbudet og den er for i vår satt til kr. 1000,-.

Levert av IdrettenOnline