Treningsavgiften 2018

Treningsavgiften er den desidert viktigste inntektskilden til håndballgruppa og utgjør vel 50 % av de totale inntektene. Resterende inntekter kommer fra offentlige tilskudd og inntekter fra kamparrangement og hallvakter i Kringsjåhallen.

Treningsavgiften benyttes til felles driftsutgifter, som hovedsaklig er lønn til trenere, hallleie, serie- og cup-påmelding og utstyr.


Treningsavgiftene fordeles i forhold til alder, aktivitets- og utgiftsnivå og er for 2018 satt til:

GrupperAvgift pr. semesterKommentar
Senior damer1400.-
G/J14 og eldre1800.-Født 2004 eller tidligere
G/J131600.-
G/J121400.-
G/J111300.-
G/J101100.-
G/J91000.-
G/J8900.-
G/J7 og yngre500.-Født 2011 og 2012


Fakturering

Avgiften faktureres og fakturaen sendes pr. e-post til spillernes registrerte e-postadresser i Min Idrett. Avsender vil være Medlemsservice Korsvoll IL [mailto:medlemsservice@korsvollil.no] og emnet "Betalingsinfomasjon fra Korsvoll IL - Håndball". Vær oppmerksom på e-post av denne typen. Erfaring etter tre år med e-postfaktura er at vi fremdeles bruker mye tid og ressurser på purring. Fakturaen vil også være tilgjengelig i Min idrett.Oslo 7. mars 2018

Styret

Levert av IdrettenOnline