Sportslig plan - barn og ungdom

Arbeidet med sportslig plan for Korsvoll Fotball Yngres avdeling (KFY) er en kontinuerlig prosess. Ansvarlig for revidering av Sportslig Plan i KFY er Sportslig Leder (SL) og Sportslig Utvalg (SU).Sportslig plan Korsvoll IL


Øvelsesbank med skadeforebyggende trening


Øvelsesbank og skadeforebyggendeSportslig Utvalg
Frank Ruben Sommerseter Olsen - Leder
Kyrre Fagereng
Sjur Langedal
Lars Etholm
Powered by: Bloc